نوشته‌ها

جراحی پیوند لثه برای درمان تحلیل رفتگی لثه

/
جراحی پیوند لثه برای درمان تحلیل رفتگی لثه چگونه است؟ هزینه پیوند بافت لثه چقدر خواهد بود؟ آیا بار دیگر به پیوند بافت لثه نیاز خواهم داشت؟

جراحی پیوند لثه

/
پیوند لثه که پیوند ژینژیوال نیز شناخته می شود می توانند تحلیل لثه را اصلاح کند.در جراحی پیوند لثه پریودنتیست ابتدا یک تکه از بافت را سقف دهان یا از بافت سالم لثه نزدیک بر می دارد آن را به منطقه ای متصل می کند که لثه ها از بین رفته اند.

برگه‌ها