مطب دکتر امید امیربنده | متخصص جراحی لثه و کاشت ایمپلنت دندانی

لطفا بدون وقت قبلی به مطب مراجعه نکنید. برای دریافت نوبت با شماره های زیر تماس بگیرید: