نوشته‌ها

جراحی پیوند لثه برای درمان تحلیل رفتگی لثه

/
جراحی پیوند لثه برای درمان تحلیل رفتگی لثه چگونه است؟ هزینه پیوند بافت لثه چقدر خواهد بود؟ آیا بار دیگر به پیوند بافت لثه نیاز خواهم داشت؟