نوشته‌ها

ورزش کردن پس از جراحی کاشت ایمپلنت دندانی

/
بعد از جراحی ایمپلنت فعالیت فیزیکی و ورزشی را برای یک هفته به حداقل برسانید مخصوصاً اگر همزمان چند ایمپلنت دندانی کاشته شد به استراحت بیشتر نیاز دارید