نوشته‌ها

آمالگام یا کامپوزیت؟ کدامیک برای پر کردن دندان بهتر است؟

/
آیا پرکننده های آمالگام یا نقره ای قوی تر از پرکننده های سفید یا همرنگ دندان هستند؟ آیا باید آمالگام خود را با پرکننده های سفید تعویض کرد؟