نوشته‌ها

عفونت ایمپلنت بر اثر کشیدن سیگار

/
کشیدن سیگار روی روند بهبود زخم تأثیر منفی دارد، وموفقیت پیوند استخوان و کاشت ایمپلنت دندانی را با مشکل مواجه میسازد. در بیمارانی که سیگار نمی کشند، کاشت ایمپلنت های دندانی با نرخ موفقیت بالایی همراه است

جلوگیری از شکست ایمپلنت های دندانی

/
عللی که منجر به شکست ایمپلنت دندانی شوند: عوامل باکتریایی، اکلوزال (عوامل مکانیکی)، و عوامل سیستمیک و روانی.شکست ایمپلنت دندانی باید با دقت تجزیه و تحلیل شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند تا علل آن شناسایی شوند

مقایسه ایمپلنت با دندان طبیعی

/
استحکام ایمپلنت های دندان در مقایسه با دندان های طبیعی چگونه است؟ این پرسش پاسخ قطعی ندارد. پاسخ آن به میزان سلامت دهان و دندان فرد، میزان استحکام استخوان ها، و نیز استحکام کنونی دندان های طبیعی او بستگی دارد.