نوشته‌ها

حساسیت به ایمپلنت های تیتانیومی

/
کاشت ایمپلنت های تیتانیومی باعث می شود محیط داخلی بدن خیلی زیاد در معرض فلز قرار گیرد که ممکن است موجب حساسیت شود.اما روش جدید ابداع شده که حساسیت به ایمپلنت تیتانیومی را تخمین میزند

حساسیت و آلرژی به ایمپلنت تیتانیومی

/
فرایند کاشت ایمپلنت های دندانی بی درد سر و بدون هیچ حادثه ای انجام میشود. در موارد بسیار اندکی، بیماران ممکن است به فلز تیتانیومی استفاده شده در ایمپلنت های دندانی از خود آلرژی نشان دهند