نوشته‌ها

دستورالعمل جامع بهداشت خوب دهان و دندان ها

/
چند مرتبه باید دندان ها را مسواک زد؟ آیا می توان دندان ها را با جوش شیرین مسواک زد؟ چگونه دندان های خود را بدون مسواک بشویید؟

مراقبت پس از جراحی لثه (افزایش طول تاج دندان)

/
افزایش طول تاج دندان یکی از فرایندهای جراحی معمول است که طی آن، جراح لثه مقداری از بافت لثه یا استخوان، یا هر دو بر می دارد تا حجم بیشتری از دندان قابل مشاهده باشد. گاهی اوقات این جراحی زمانی که دندان ها نیاز به رسیدگی داشته باشند انجام می شود، اما در بیشتر مواقع در بالای لثه میزان کافی از دندان بدون پوشش لثه وجود ندارد تا بتواند پر شدگی دندان یا روکش آن را حمایت کند.