نوشته‌ها

حساسیت و آلرژی به ایمپلنت تیتانیومی

/
فرایند کاشت ایمپلنت های دندانی بی درد سر و بدون هیچ حادثه ای انجام میشود. در موارد بسیار اندکی، بیماران ممکن است به فلز تیتانیومی استفاده شده در ایمپلنت های دندانی از خود آلرژی نشان دهند