نوشته‌ها

کاشت ایمپلنت های دندانی برای دو دندان از دست رفته

/
آیا می توانید دو دندان جلو روی یک ایمپلنت داشت؟ آیا 1 ایمپلنت می تواند 2 دندان را نگه دارد؟ یک ایمپلنت چند دندان را پشتیبانی میکند؟