نوشته‌ها

کیست لثه و کیست فک

/
کیست فک حفره ای پر از مایع است که داخل استخوان فک شکل می گیرد. انواع کیست های فک: کیست های ادنتوژنیک ، کیست های غیر ادنتوژنیک