نوشته‌ها

علل و عوامل کبود شدن لثه ها

/
علت کبودی لثه چیست؟ چقدر طول می کشد تا لثه های کبود شده بهبود پیدا کنند؟ لثه های کبود شده در نوزادان چگونه به نظر می رسند؟