نوشته‌ها

ایمپلنت های دندانی برای نوجوانان – بخش دوم

/
ایمپلنت که در دختران پس از 15 سالگی، و در پسران پس از 18 سالگی کاشته می شوند، بیشتر قابل پیش بینی هستند. ایمپلنتی که قبل از این سن کاشته می شوند، ممکن است دائمی نباشند و ممکن است نیاز به کاشت مجدد داشته باشند