نوشته‌ها

کاشت ایمپلنت های دندانی با روش پانچ و بدون فلپ

/
کاشت ایمپلنت های دندانی با روش پانچ و بدون فلپ چگونه است؟ فرایند کاشت ایمپلنت بدون فلپ به چه صورت انجام میگیرد؟ کاشت ایمپلنت به روش پانچ

کاشت ایمپلنت دندان پس از بیماری لثه

/
آیا کاشت ایمپلنت پس از بیماری لثه ممکن است؟ آیا فردی که بیماری لثه دارد می تواند از ایمپلنت استفاده کند؟ شانس موفقیت ایمپلنت چقدر است؟