نوشته‌ها

سلول های بنیادی برای کمک به کاشت ایمپلنت های دندانی

/
روش استفاده از سلول های بنیادی برای کاشت ایمپلنت های دندانی چیست؟ استفاده از سلول های بنیادی خود بیمار برای بازسازی استخوان فک