نوشته‌ها

جراحی پیوند لثه

/
پیوند لثه که پیوند ژینژیوال نیز شناخته می شود می توانند تحلیل لثه را اصلاح کند.در جراحی پیوند لثه پریودنتیست ابتدا یک تکه از بافت را سقف دهان یا از بافت سالم لثه نزدیک بر می دارد آن را به منطقه ای متصل می کند که لثه ها از بین رفته اند.