نوشته‌ها

کاشت ایمپلنت با پوکی استخوان

/
بیس فسفونات هایی که در درمان پوکی استخوان کاربرد دارند به صورت خوراکی مصرف می شوند. بین گسترش پوکی استخوان و شکست ایمپلنت های دندانی در بیمارانی که بیس فسفونات مصرف میکنند رابطه وجود دارد