نوشته‌ها

پری کرونیت چیست؟

/
پری کرونیت شرایطی است که شامل التهاب و تورم بافت نرم اطراف دندانی می شود که بخشی از آن روییده است. درمان های پری کرونیت چیست؟