نوشته‌ها

دنچر یا دندان یا پروتز مصنوعی

/
گاهی اوقات نیاز است همه دندان ها کشیده شوند و جایگزینی برای آنها قرار داده شود. پروتزهای مصنوعی دندانی کامل و پروتزهای پارسیل