نوشته‌ها

دقت در کاشت ایمپلنت دندانی با جراحی میکروسکوپی

/
افزایش دقت میکرو سرجری برش استخوان با استفاده از میکروسکوپ، امکان قرار دادن ایمپلنت در یک موقعیت ایده آل و به دنبال آن یک ترمیم موقت بر پایه ایمپلنت را فراهم می کند.