نوشته‌ها

روش های اتصال روکش ایمپلنت – بخش دوم

/
زیبایی روکش ایمپلنت : زیبایی یکی دیگر از جنبه هایی است که برای تصمیم گیری و انتخاب از بین چسباندن روکش با چسب یا پیچ به ایمپلنت باید مد نظر قرار گیرد. در روکش هایی که با پیچ به ایمپلنت های جلوی دهان متصل می شوند...