نوشته‌ها

زمان مناسب برای کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

/
کاشت ایمپلنت های دندانی برای احیاء راحتی بیمارانی که تعدادی یا همه دندان های خود را از دست داده اند، در دراز مدت موفقیت آمیز است در دوره پیش از جراحی، عوامل متعددی باید ارزیابی شوند.