نوشته‌ها

کامپوزیت یا لمینت دندان؟ کدام بهتر است؟

/
کامپوزیت یا لمینت کدام بهتر است؟ چه زمانی استفاده از کامپوزیت و لمینت دندانی صحیح است؟ تفاوت کامپوزیت یا لمینت چیست؟ کدام یک محکم تر است؟