نوشته‌ها

حساسیت تماسی به محصولات بهداشتی دهان و دندان

/
طعم دهنده ها علت اصلی حساسیت تماسی به خمیر دندان می باشند و همپوشانی قابل توجهی با غذاها دارند. حساسیت تماسی به محصولات بهداشتی دهان و دندان چگونه تشخیص داده میشود؟