نوشته‌ها

آیا سیاه بودن زبان نشان از یک مشکل دارد؟

/
آیا سیاه بودن زبان نشان از یک مشکل دارد؟ آیا لکه های سیاه نشان دهنده مشکل شدیدتر هستند؟ برای خلاص شدن از شر لکه ها چه کار باید کرد؟