نوشته‌ها

درک تغییرات بافت های نرم و سخت حفره دندان پس از کشیدن دندان و شرایط آناتومی محل محل آینده ایمپلنت دندانی برای دندانپزشک، هنگام تصمیم گیری برای زمان و محل کاشت ایمپلنت دندانی مهم است. در این مقاله قصد داریم به معرفی شرایط لازم برای کاشت ایمپلنت های دندانی پس از کشیدن دندان بپردازیم.

برنامه مناسب برای کاشت ایمپلنت پس از کشیدن یک دندان

بر اساس گزارشات، کاشت ایمپلنت های دندانی برای احیاء راحتی بیمارانی که تعدادی یا همه دندان های خود را از دست داده اند، در دراز مدت موفقیت آمیز است. برای ایمپلنت درمانی، تمرکز از اسئواینتگریشن به احیاء زیبایی جابجا شده است، که در دراز مدت ثابت است. در طول دوره طراحی پیش از جراحی، عوامل متعددی باید ارزیابی شوند و زمان بندی کاشت ایمپلنت ها پس از کشیدن دندان یکی از مهم ترین عواملی است که نتایج زیبایی را تحت تأثیر قرار می دهد.

به شکل سنتی، دندان های مشکل دار کشیده می شدند و حفره ای که از کشیدن دندان باقی می ماند، به حال خود رها می شد تا قبل از کاشت ایمپلنت به مدت 4 تا 6 ماه بهبود یابد. با این حال، پس از کشیدن دندان، در محل آن، نه تنها در ابعاد باکال- لینگوال/ پالاتال (حدود 50 درصد) تغییرات چشمگیری رخ می دهد، بلکه ارتفاع پوسته استخوانی باکال نیز کاهش می یابد. بهبود بافت سخت محل ایمپلنت همراه با تقاضای بیمار، مرکز توجه تحقیقات را به سمت دوره زمانی کوتاه مدت بهبود یا همان کاشت فوری ایمپلنت های دندانی پس از کشیدن دندان سوق داده است. تصور می شد که کاشت ایمپلنت های دندانی در محلی که دندان آن به تازگی کشیده شده است، ممکن است با انقباض تیغه آلوئولار پس از کشیدن دندان تناقض داشته باشد. با این حال، این فرضیه در مطالعات اخیر که روی انسان ها و حیوانات صورت گرفت تأیید نشد.

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

بر اساس روند تغییر شکل استخوان، چهار اصل مختلف برای کاشت ایمپلنت های دندانی تعریف شده اند:

فوری یا نوع 1، زمانی که کشیدن دندان و کاشت ایمپلنت ها به طور همزمان در یک فرایند جراحی انجام می شوند.

نوع 2 یا کاشت زود هنگام ایمپلنت ها همزمان با بهبود بافت نرم، وقتی ایمپلنت ها در مراحل اولیه بهبود (ظرف چهار تا هشت هفته) کار گذاشته می شوند.

نوع 3 یا کاشت زود هنگام ایمپلنت همزمان با بهبود نسبی استخوان (12 تا 16 هفته).

نوع 4 یا کاشت زود هنگام ایمپلنت، زمانی که حفره به جا مانده از کشیدن دندان کاملاً بهبود یافته باشد.

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

نوع 1، کاشت ایمپلنت فوری

گرچه نخستین فرایند بالینی برای کاشت فوری ایمپلنت ها پس از کشیدن دندان سال ها پیش توضیح داده شد، اخیراً جزئیات چنین رویکردهای بالینی با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته اند. مزایای کاشت فوری ایمپلنت های دندانی عبارتند از: کاهش زمان درمان، مداخلات جراحی کمتر و کاهش تروماهای جراحی به بافت نرم در محل کاشت ایمپلنت. با این حال، تحلیل پیش بینی نشده لثه و جذب استخوان در منطقه زیبایی با کاشت فوری ایمپلنت های دندانی همراه بوده اند. عوامل کلیدی متعددی برای به حداقل رساندن مشکلات توصیف شده اند.

انسجام استخوان صورت

مشخص شده است، که در کاشت فوری ایمپلنت، نقص های قبلی استخوان صورت با تحلیل مخاط صورت همراه هستند. بنابراین توصیه می شود که دندان هایی که بدون هیچ آسیب و صدمه ای کشیده می شوند، برای اجتناب از آسیب به حفره جای دندان برای آن جایگزین قرار داده شود. بعلاوه، انسجام پلیت (کام یا سقف دهان) باکال دست نخورده نباید از سمت آپیکال، بیشتر از 4 میلی متر متر دورتر از حاشیه لثه آزاد باشد.

ضخامت استخوان صورت

مشخص شده است که حداقل عرض 2 میلی متر دیواره استخوانی باکال برای حفظ ابعاد عمودی تیغه آلوئولار در طول زمان، ضروری است. با این حال، بر اساس مطالعات اخیر، 87 درصد از دیواره استخوانی باکال در قسمت قدامی ضخامتی به اندازه 1 میلی متر یا کمتر دارد، بنابراین مستعد جذب و تحلیل است. برای مقابله کردن با این وضعیت، قرار گیری لینگوال (زبانی) ایمپلنت برای بوجود آمدن یک شکاف افقی باکال بین حفره و ایمپلنت توصیه می شود.

شکاف افقی

وقتی ایمپلنت ها بلافاصله کار گذاشته می شوند، به واسطه وجود فاصله یا شکاف بین حفره آلوئولار و ایمپلنت، حفره های اطراف ایمپلنت وجود دارد. توصیه می شود که ایمپلنت نسبت به قسمت پلیت باکال، 2 میلی متر به صورت لینگوال، و 1 میلی متر به صورت آپیکال کار گذاشته شود و شکاف با مواد پیوند زنوژنیک پر شود که از نرخ جذب پایین تری برخوردار هستند، تا روند مورد انتظار تحلیل استخوان را جبران کند. استفاده از ترمیم های موقت یا هیلینگ اباتمنت سفارشی روی ایمپلنت، برای پوشاندن حفره، توصیه می شود. این برای حفظ لخته خون و مواد پیوند استخوان در مرحله بهبود درمان است.

انسجام اولیه

توصیه می شود انسجام اولیه به مقدار کافی وجود داشته باشد تا بتوان از کاشت موفقیت آمیز فوری ایمپلنت با یا بدون ترمیم موقت اطمینان حاصل نمود. این هدف با قرار گیری ایمپلنت در استخوان آپیکال و پالاتال، تقریباً 3 تا 4 میلی متر فراتر از اَپِکس حفره دندان حاصل می شود، جایی که استخوان اسفنجی غالب است.مطالعات اخیر حاکی از این هستند که در 81 درصد موارد، ریشه های دندان های قدامی در مقابل پلیت (کام) کورتیکال واقع شده اند، که منجر به مقدار قابل توجهی استخوان در قسمت پالاتال می شود. این فرایند ایده آل اجازه می دهد قرار گیری فوری ایمپلنت ممکن شود. بنابراین مهم است موقعیت ریشه ساجیتال دندانی که قرار است کشیده شود، قبل از کاشت ایمپلنت در یک CBCT بررسی شود.

ضخامت بافت های نرم

در صورتی که پروب پریودنتال از زیر لثه قابل مشاهده باشد، بافت نرم اطراف ایمپلنت نازک تلقی می شود؛ و در صورتی که پروب قابل مشاهده نباشد، ضخیم تلقی می شود. مطالعات اخیر حاکی از این هستند که کاشت فوری ایمپلنت های دندانی همراه قرار گیری سریع روکش (ترمیم) روی آن، در محل هایی که بافت نرم آنها نازک است، پس از یک سال، نسبت به محل هایی که بافت نرم آنها ضخیم تر است، با تحلیل چشمگیرتری همراه هستند. بر اساس تحقیقات، وجود بافت نرم نازک، کشیدن سیگار، وجود پلیت باکال نازک، و ایمپلنت هایی که رو به صورت کار گذاشته می شوند، مهمترین عوامل خطر برای تحلیل مخاط در کاشت سریع ایمپلنت های دندانی هستند.

 

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

 

کاشت زود هنگام ایمپلنت: نوع 2 و نوع 3

در مواردی که حفره آلوئولار با مشکل مواجه است و عوامل خطر احتمالی برای قرار گیری فوری ایمپلنت وجود دارند، پروتکل کاشت زودهنگام ایمپلنت های دندانی ارائه شده است. مهمترین هدف این پروتکل این است که: حصول اطمینان از فقدان پاتولوژی (عوامل بیماری زا) هنگام کاشت ایمپلنت، به منظور حداکثر استفاده از بافت نرم موجود برای بهبود اولیه و حصول تقویت موفقیت آمیز کانتور جنبه های باکال ایمپلنت.

مشخصه ویژه پروتکل نوع 2 کشیدن دندان بدون بالا بردن فلپ، برداشت بافت های مرده یا آلوده و مواد خارجی داخل حفره دندان، و پس از آن، چهار تا هشت هفته رشد بافت نرم روی حفره دندان کشیده شده، قرار گیری ایمپلنت با باسازی هدایت شده همزمان استخوان با استفاده از غشاء کلاژنی قابل جذب ترکیب با تراشه های استخوانی اتوژن با جایگزین های استخوانی با جذب پایین و بسته شدن اولیه بدون فشار است. مدت زمان انتظار برای رشد بافت های نرم روی منطقه قرار گیری ایمپلنت، همراه با بازسازی هدایت شده استخوان، محافظی برای مواد زیستی در برابر باکتری ها از حفره دهان و کاهش خطر مشکلات پس از جراحی است.

نوع 3 کاشت ایمپلنت یکی دیگر از پروتکل های انواع کاشت زود هنگام ایمپلنت است که مشخصه ویژه آن 12 تعا 16 هفته تأخیر درمان پس از کشیدن دندان است؛ این باعث می شود حجم قابل توجهی از حفره دندان با استخوان پر شود که کاشت ایمپلنت را تسهیل می کند و رشد بافت های نرم که کنترل فلپ را تسهیل می سازد. ثابت شده است که خطر تحلیل مخاط، کمتر کارگذاری زود هنگام ایمپلنت را تهدید می کند، نتایج زیبایی موفقیت آمیز خواهند بود و دیواره های استخوانی صورت در دراز مدت ثبات خوبی خواهند داشت.

کاشت زود هنگام ایمپلنت: نوع 4

در اواخر دهه 80، دوره 4 تا 12 ماهه بهبود پس از کشیدن دندان، پیش از کاشت ایمپلنت، به عنوان استاندارد مراقبتی تلقی می شد، زیرا تیغه استخوانی که کاملاً بهبود یافته باشد، کاشت ایمپلنت را در ابعاد پایدار تیغه تضمین می کند. در مواردی که بیماری انسجام حفره را به طور کامل تحت تأثیر قرار داده باشد، استحکام اولیه ایمپلنت نمی تواند حاصل شود، یا پرهیز از محدود شدن ساختار آناتومیک دشوار است، انتظار برای بهبود کامل محل می تواند هنوز گزینه درمان باشد. با این حال، در برخی موارد، به دلیل تغییرات تحلیلی پس از کشیدن دندان، فراهم بودن استخوان برای قرار گیری ایمپلنت در بهترین وضعیت سه بعدی ایمپلنت ممکن است همیشه ایده آل نباشد، بنابراین ممکن است فرایند بازسازی استخوان نیاز باشد.

 

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

 

نتیجه گیری

تغییرات بافت های نرم و سخت پس از کشیدن دندان ارتباط تنگاتنگی با زمان بندی کاشت ایمپلنت دارند. علیرغم نرخ موفقیت مشابه که برای کاشت فوری، زود هنگام و با تأخیر ایمپلنت های دندانی گزارش شده است، بسیار مهم است که عوامل خطر مرتبط با هر فرایند درک شوند تا انتخاب موارد به درستی انجام شود.و پروتکل های زیبایی و جراحی را دنبال کند.

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

 

اهمیت انتخاب سیستم درست کاشت ایمپلنت

یک سیستم برای کاشت ایمپلنت های دندانی باید استفاده شود که هم از نظر بالینی ثابت شده باشد و هم به خوبی روی آن تحقیق شده باشد، تا کمک کند بتوان اطمینان حاصل نمود که کاشت فوری ایمپلنت موفقیت آمیز خواهد بود و هم بارگذاری آن. برای کاشت ایمپلنت های تکی می توان از ایمپلنت هایی با بدنه مخروطی استفاده کرد که، در حالی که دریل در قسمت اپکس تیز می شود، به تدریج موجب متراکم شدن استخوان می شود و موجب تسهیل برش کمتری از استخوان می شود. این باعث می شود ایمپلنت از استحکام اولیه بالایی برخوردار باشد و بتوان آن را به سرعت بارگذاری کرد، حتی در موقعیتی که چالش برانگیز باشد- از جمله نرم بودن استخوان یا حفره های دندان کشیده شده.

کاشت فوری یا با فاصله ایمپلنت پس از کشیدن دندان

یکی از موانعی که پیش روی بیمارانی قرار دارد که قصد کاشت ایمپلنت دندانی دارند مدت زمان لازم برای اتمام درمان است. به طور سنتی، این فرایند طی دو مرحله جراحی انجام می شود و برای بهبود بافت، پس از کشیدن دندان باید هشت ماه صبر کرد تا بتوان پس از آن یک ایمپلنت دندانی جدید دریافت کرد. با این حال، با وجود پیشرفت هایی که در شکل سطوح ایمپلنت ها و نیز تکنیک های انجام این فرایند صورت گرفته است این امکان وجود دارد که درست پس از کشیدن دندان، ایمپلنت دندانی درون حفره آن قرار بگیرد و میزان موفقیت آن به اندازه کاشت با فاصله زمانی پس از کشیدن دندان باشد.

اینکه دقیقاً چند مرحله نیاز خواهد بود به وضعیت فرد بستگی خواهد داشت. اول اینکه، در صورتی که دندان هایی درون دهان وجود داشته باشند که به شدت پوسیده یا آسیب دیده باشند، پیش از کاشت ایمپلنت باید کشیده شوند. با این حال، کشیدن دندان تا اندازه ای که شما تصور می کنید فرایند چندان دشواری نیست: در واقع، این فرایند عموماً تحت بی حسی موضعی انجام می شود، و معمولاً با دستکاری آرام دندان انجام می شود تا اینکه دندان لق شود و بیرون بیاید.

کاشت فوری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

کاشت فوری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

زمانی که فرایند کشیدن دندان پیش از کاشت ایمپلنت انجام می شود، هدف خارج کردن دندان از درون حفره استخوانی یا بافت های لثه پیرامون آن با کمترین درد ممکن است. اگر این کار با موفقیت انجام شود، اغلب این امکان وجود دارد ایمپلنت- یک پست پیچ مانند کوچک به اندازه ریشه دندان-  فوراً پس از کشیدن دندان درون حفره آن قرار بگیرد. قرار گرفتن فوری ایمپلنت می تواند به چند دلیل مطلوب باشد: کل طول درمان کمتر خواهد بود و بیمار زودتر شاهد نتیجه آن خواهد بود.

ایمپلنتی که به تازگی درون استخوان فک قرار داده شده است، باید تا چند هفته هیچ درمانی روی آن انجام نشود. این دوره انتظار به ایمپلنت اجازه می دهد با استخوان فک جوش بخورد. با این حال، در برخی موارد این امکان وجود دارد که فرد فوراً وارد مرحله بعد شود: دریافت یک روکش دائم (دندان جایگزین) همان روزی که دندان کشیده شده است و ایمپلنت کاشته شده است.

البته هر حفره دندانی گزینه ای مناسب برای کاشت فوری ایمپلنت است تا زمانی که استخوان کافی اطراف و زیر ریشه دندان وجود داشته باشد، تا اجازه دهد بهترین ترمیم صورت گیرد. گرفتن تصویر سه بعدی پیش از جراحی برای بررسی آناتومی فک بیمار کمک کننده خواهد بود.

آیا باید به فکر جایگزینی فوری برای دندان کشیده شده باشید؟

قرار دادن جایگزینی فوری برای یک دندان چندین مزیت دارد: نیاز نخواهد بود برای پوشاندن فاصله بین دندان ها، از دندان مصنوعی استفاده کنید. برای تکمیل درمان نیاز خواهد بود تنها یک مرتبه به دندانپزشک مراجعه کنید. با این حال، روکش موقتی که در ابتدا روی ایمپلنت قرار می گیرد دائم نخواهد بود- اندازه آن اندکی کوچکتر از اندازه ای است که باید باشد، بنابراین هنگام بستن بایت، با دیگر دندان ها برخورد نخواهد کرد و خطر آسیب به ایمپلنت در طول دوره ایجاد اتصال بین ایمپلنت و استخوان به حداقل میزان خود خواهد رسید. با این حال، باز هم باید از جویدن غذا روی این دندان جدید خودداری کنید، و احتمالاً نیاز خواهد بود یک روز دیگر برای قرار دادن روکش دائم روی ایمپلنت مراجعه نمایید. در نهایت، به سختی می توان بین روکش دائم ایمپلنت و دندان های طبیعی و سالم تفاوتی قائل شد.

نقاط ضعف کاشت فوری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

با وجود تمام نکاتی که ذکر شد، کاشت فوری ایمپلنت پس از کشیدن دندان نقاط ضعفی نیز دارد: وارد آوردن فشار زیاد به ایمپلنتی که هنوز به طور کامل با استخوان پیرامون خود جوش نخورده است می تواند موجب شکست فرایند کاشت ایمپلنت شود. خبر خوب اینکه، این اتفاق به ندرت رخ می دهد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تحت شرایط مناسب، میزان موفقیت این فرایند، به اندازه فرایند قرار دادن با تأخیر روکش روی ایمپلنت است.

کاشت فوری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

کاشت فوری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

کدام روش درمان برای من بهتر است؟

متخصص کاشت ایمپلنت بر اساس وضعیت شما پیشنهادات خاصی برای شما خواهد داشت. به طور کلی، افرادی که بافت لثه یا استخوان آنها نازک تر (خواه در نتیجه عوامل ژنتیکی، یا ناشی از شرایط پزشکی) است، بهتر است به فکر یک روند چند مرحله ای باشند. این روش درمان برای افرادی که بافت لثه آنها از قبل دچار عدم تقارن است – خط لثه در امتداد خط لبخند فرد نا متوازن است- نیز ضروری است. بعلاوه، در افرادی که خوردن غذاهای نرم برای مدتی برای آنها دشوار است، یا نمی توانند به دستورالعمل های پس از جراحی عمل کنند نیز باید این روش درمان استفاده شود.

اما در صورتی که هیچ یک از این مشکلات وجود نداشته باشد، کاشت فوری ایمپلنت دندان درست پس از کشیدن دندان، گزینه ای موفقیت آمیز خواهد بود- مخصوصاً زمانی که کشیدن دندان با کمترین آسیب ممکن انجام شده باشد؛ اما معمولاً حفره دندان بزرگتر از قطر ایمپلنت دندانی است که قرار است کاشته شود و معمولاً نیاز است پیوند استخوان انجام شود تا این فضای اضافی پر شود. با این حال، زمانی که تصویر برداری های تشخیصی نشان دهند که امکان کاشت ایمپلنت با کمترین میزان تهاجمی بودن فرایند آن وجود دارد؛ و نیز زمانی که متخصص کاشت ایمپلنت شما برای حفظ بافت لثه و استخوان از تکنیک های خاصی استفاده کند. در مقاله بعد به بیان برخی از این تکنیک ها خواهیم پرداخت.

از دست رفتن دندان یکی از جدی ترین مشکلات دندانی است. این مشکل می تواند در عملکردهای دهان و دندان اختلال ایجاد کند، قدرت دهان را کاهش دهد و زیبایی لبخند را تحت تأثیر قرار دهد. هر چه دندان از دست رفته دیرتر درمان شود و با تأخیر برای آن جایگزین قرار داده شود، خطر دیگر مشکلات مربوط به سلامت دهان افزایش خواهد یافت. با از دست رفتن دندان، به مرور زمان دندان های مجاور فضای خالی به سمت آن جابجا می شوند یا فرو می ریزند. از سوی دیگر از آنجا که فشار ناشی از جویدن دیگر به استخوان فک وارد نمی شود تا تقویت شود، به مرور زمان این استخوان تحلیل خواهد رفت.

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

 

ایمپلنت های دندانی بهترین گزینه برای افرادی هستند که یک یا چند دندان خود را از دست داده اند. زیرا کاملاً شبیه دندان های طبیعی هستند و مانند آنها عمل می کنند. ایمپلنت های دندانی پیچ های کوچکی هستند که درون استخوان فک کار گذاشته می شوند. تا مانند ریشه های مصنوعی دندان ها عمل کنند. ایمپلنت ها انواع مختلفی از ترمیم های دندانی را حمایت می کنند، از جمله روکش دندان، بریج، و دنچر. دیگر فواید ایمپلنت های دندانی عبارتند از:

  • توانایی فرد برای جویدن و صحبت کردن را احیاء می کنند.
  • برای تمیز کردن ترمیم دندان نیازی نیست از دهان خارج شوند.
  • مانع شل شدن و فرو رفتن قسمت های مختلف صورت می شوند.
  • نیاز نیست نگران اتفاقات ناراحت کننده مانند بیرون افتادن دندان ها از دهان حین خوردن غذا، خندیدن، سرفه یا عطسه کردن بود.

 این فواید ایمپلنت های دندانی باعث شده است آنها بین بیماران دهان و دندان به شهرت برسند.

آیا برای کاشت ایمپلنت های دندانی محدودیت سنی وجود دارد؟

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

 

ایمپلنت های دندانی به گونه ای طراحی شده اند که ظاهر، احساس و عملکردی شبیه دندان های طبیعی داشته باشند. در واقع ایمپلنت های دندان گزینه هایی با دوام و دراز مدت برای ترمیم و بهبود ظاهر لبخند افرادی هستند که یک یا چند دندان خود را از دست داده اند. ایمپلنت های دندان به دوام زیاد و مراقبت راحت شهرت دارند و اگر به درستی از آنها نگه داری شود، یک عمر دوام خواهند داشت.اما آیا محدودیت سن شما مانع صلاحیت شما برای دریافت آنها می شود؟

کاشت ایمپلنت های دندانی طی دو فرایند جراحی انجام می شود- اولین جراحی برای قرار دادن ایمپلنت، یک قطعه ی تیتانیومی کوچک، درون استخوان فک است، در دومین جراحی پست کوچکی به آن متصل می شود تا دندان مصنوعی روی آن قرار بگیرد.

آیا واقعاً سن عامل مهمی در کاشت ایمپلنت های دندانی است؟

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

 

ایمپلنت های دندانی پایه ای امن و بی خطر برای ترمیم های دندان فراهم می آورند، با این حال موفقیت درمان به جوش خوردن ایمپلنت های دندانی با استخوان فک بستگی دارد، فرایندی که تحت عنوان استئواینتگریشن شناخته شده است.

طی نخستین جلسه ی مشاوره، جراح دهان و دندان قادر خواهد بود استخوان فک و قابلیت دریافت ایمپلنت را ارزیابی کند. در این جلسه سلامت کلی فرد نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا ایمپلنت های دندانی بهترین گزینه برای بیمار هستند. برای تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا فردی برای دریافت ایمپلنت های دندانی گزینه ی مناسبی هست یا خیر، یک دسته عوامل مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از این عوامل سن بیمار است.

آیا ممکن است سن شما برای دریافت ایمپلنت ها زیاد باشد؟ پاسخ کوتاه این است: خیر، اما می تواند به شرایط فرد بستگی داشته باشد. متأسفانه همه ی بیماران برای این فرایند گزینه های ایده آلی نیستند.

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

 

هیچ محدودیتی در بالا بودن سن برای درمان کاشت ایمپلنت وجود ندارد. در واقع در بیماران مسن تر، مهم ترین عامل در موفقیت کاشت ایمپلنت سن نیست، بلکه کیفیت استخوان است. استخوان فک می تواند با بالا رفتن سن ضعیف شود و از تراکم آن کاسته شود، مخصوصاً اگر مدت زمانی طولانی بدون دندان بوده باشد. خبر خوب اینکه با انجام یک جراحی پیوند استخوان می تواند استحکام از دست رفته ی استخوان را به آن بازگرداند تا برای دریافت ایمپلنت آمادگی پیدا کند.

با این حال، کودکان گزینه ی مناسبی برای دریافت ایمپلنت های دندانی نیستند. برای کاشت موفق ایمپلنت، باید استخوان فک به اندازه ی کافی رشد کرده باشد. دهان کودک تا پس از سنین نوجوانی هنوز در حال رشد است. اگر پس از جراحی کاشت ایمپلنت استخوان فک همچنان رشد داشته باشد، یا بایت جابجا شود، می تواند نتایج درمان را با مشکل مواجه سازد.

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

سن مناسب برای کاشت ایمپلنت

 

فرایند رشد افراد با یکدیگر متفاوت است. نوجوانان در سنین بین 14 تا 17 سال برای کاشت ایمپلنت آمادگی خواهند داشت اما گاهی اوقات تا سن 18 سالگی باید برای این فرایند صبر کنند. البته هر فرد باید تحت معاینه قرار گیرد تا بررسی شود شرایط لازم را دارد یا خیر. با رادیوگرافی با اشعه ی ایکس از استخوان ها می توان مشخص نمود آیا این منطقه به اندازه ی کافی رشد داشته است تا برای جراحی کاشت ایمپلنت اقدام کرد.

علاوه بر این، بیمار باید از سلامت کامل برخوردار باشد تا قدرت تحمل فرایندهای جراحی لازم را داشته باشد. در صورت وجود بیماری لثه ی فعال، باید قبل از قرار گرفتن ایمپلنت دندانی شرایط لثه کنترل شود.

باید به خاطر داشته باشید که در کودکان با افتادن یک دندان شیری، دندان دائم جای آن را خواهد گرفت. با این حال فرایند کاشت ایمپلنت در نوجوانان در صورتی انجام می شود که به هر علتی، از قبیل ضربه، بیماری لثه، یا عدم وجود دندان به صورت ژنتیکی یا مادرزادی، دندان دائم از دست برود یا از ابتدا وجود نداشته باشد.