نوشته‌ها

آنچه باید در مورد دنچر استوماتیت بدانید

/
دنچر استوماتیت یکی از ضایعات مخاطی شایع دهانی است که التهاب بافت لثه می باشد که با دنچرها یا پروتزهای مصنوعی دندان پوشانده شده است