نوشته‌ها

چرا دندان های من حساس هستند؟

/
حساسیت دندان یا حساسیت بیش از حد عاج دندان همان درد یا ناراحتی در دندان به عنوان یک واکنش به محرک های خاص، مانند دماهای بالا یا پایین است