نوشته‌ها

خارج کردن ایمپلنت هایی که با شکست مواجه شده اند

/
در برخی موارد مشکلاتی که بوجود می آیند نیاز به خارج کردن ایمپلنت دارند. خارج کردن ایمپلنت دندانی که با شکست مواجه شده است فرایندی کاملاً بی خطر و نسبتاً ساده است.

جلوگیری از شکست ایمپلنت های دندانی

/
عللی که منجر به شکست ایمپلنت دندانی شوند: عوامل باکتریایی، اکلوزال (عوامل مکانیکی)، و عوامل سیستمیک و روانی.شکست ایمپلنت دندانی باید با دقت تجزیه و تحلیل شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند تا علل آن شناسایی شوند
پیشگیری از شکست ایمپلنت دندانی با لیزر

پیشگیری از شکست ایمپلنت دندانی با لیزر

/
همه ایمپلنت های عفونی با شکست مواجه نمی شوند. با عفونی شدن یک ایمپلنت، فرایند ضد عفونی سازی با لیزر می تواند به پاکسازی آن کمک کند