نوشته‌ها

خشکی دهان

/
خشکی دهان یا زروستومیا، به شرایطی اشاره دارد که در آن غدد بزاقی داخل دهان بزاق کافی برای مرطوب نگهداشتن دهان تولید نمی کنند.