نوشته‌ها

خطر دندان قروچه یا براکسیسم برای دندان و ایمپلنت

/
آیا افرادی که براکسیسم دارند می تواند ایمپلنت دندانی دریافت کنند؟ دندانپزشک باید قبل از دریافت ایمپلنت دندانی، درمانی برای براکسیسم توصیه کند