نوشته‌ها

انواع بی حسی یا بیهوشی در جراحی های دهان

/
انواع اصلی بی حسی که عموماً در جراحی های دهان استفاده می شوند: آرام بخش ، بی حسی موضعی، داروهای خوراکی ، بی حسی درون وریدی ، بیهوشی عمومی و ...