نوشته‌ها

جرمگیری و تسطیح سطح ریشه دندان

/
جرمگیری و تسطیح سطح ریشه یکی از مؤثرترین روش ها برای درمان بیماری لثه است، زمانی که عمق پاکت ها بیشتر از 3 میلی متر است و قبل از آنکه این بیماری وخیم تر شود