نوشته‌ها

باورهای نادرست در مورد بیماری لثه

/
باورهای نادرست پیرامون بیماری لثه و پیامدهای آن وجود دارد.برای کمک به ایجاد تمایز بین واقعیت و درورغ در مورد بیماری لثه با برخی از تصورات غلط بیماری لثه آشنا شوید

کاشت ایمپلنت دندان پس از بیماری لثه

/
آیا کاشت ایمپلنت پس از بیماری لثه ممکن است؟ آیا فردی که بیماری لثه دارد می تواند از ایمپلنت استفاده کند؟ شانس موفقیت ایمپلنت چقدر است؟

آیا بیماری لثه با فشار خون ارتباط دارد؟

/
ثابت شده که بیماری لثه موجب افزایش فشار خون می شود. هر چه بیماری لثه حالت وخیم تری داشته باشد، خطر بالا رفتن فشار خون نیز افزایش خواهد یافت.

جراحی فلپ لثه

/
یکی از اهداف اصلی جراحی فلپ حذف یا کاهش خود پاکت ها است.هدف دیگر بازسازی و بازتولید الیاف پریودنتال لیگامان و بافت استخوانی است که ممکن است در نتیجه بیماری از دست رفته باشد.

تأثیر بیماری ها بر ایمپلنت دندانی

/
بیماری های سیستمیک تأثیر فوری و دراز مدت روی روند بهبود و نیز تشخیص بیماری های مربوط به ایمپلنت دندانی دارند اما برای مشکلاتی که آنها بوجود می آورند راهکارهایی نیز وجود دارد.