نوشته‌ها

آیا بیماری لثه با فشار خون ارتباط دارد؟

/
ثابت شده که بیماری لثه موجب افزایش فشار خون می شود. هر چه بیماری لثه حالت وخیم تری داشته باشد، خطر بالا رفتن فشار خون نیز افزایش خواهد یافت.