نوشته‌ها

تأثیر بیماری ها بر ایمپلنت دندانی

/
بیماری های سیستمیک تأثیر فوری و دراز مدت روی روند بهبود و نیز تشخیص بیماری های مربوط به ایمپلنت دندانی دارند اما برای مشکلاتی که آنها بوجود می آورند راهکارهایی نیز وجود دارد.