نوشته‌ها

مقایسه ایمپلنت و بریج دندان

/
ایمپلنت روشی با دوام برای جایگزینی دندان ها است و بهترین نتایج را از نظر زیبایی ظاهری ارائه می دهن ولی اگر در پی راهکاری فوری باشید و بخواهید از انجام جراحی بپرهیزید و کمتر هزینه کنید بریج دندان راهکار مناسبی است

نگاهی به ایمپلنت های دندانی و دندان های طبیعی

/
دندان در اصل داخل فک شکل می گیرند و طی یک دسته رویداد بیولوژیک از درون مخاط روی آن بیرون می آیند ایمپلنت با جراحی داخل استخوان فک قرار داده می شوند و بدون هیچ مشکلی به داخل اپیتلیوم سطح نفوذ می کنند.