نوشته‌ها

نخ دندان کشیدن قبل یا بعد از مسواک زدن؟

/
بهتر است قبل از مسواک زدن نخ دندان بکشیم یا برعکس؟ قبل از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن بهتر است از دهانشویه استفاده کنید یا بعد از آن؟