نوشته‌ها

شل شدن و افتادن ایمپلنت دندانی

/
با افتادن ایمپلنت هیچ جایگزینی برای آن وجود نخواهد داشت مگر آنکه مجدداً ایمپلنت دیگری در جای آن کاشته شود، بنابراین هرگز به ایمپلنت دندانی خود زبان نزنید تا شل شود. هر چند این اتفاق بسیار نادر است اما شل شدن ایمپلنت دندانی به هیچ عنوان تجربه خوبی نیست