نوشته‌ها

خارج کردن ایمپلنت هایی که با شکست مواجه شده اند

/
در برخی موارد مشکلاتی که بوجود می آیند نیاز به خارج کردن ایمپلنت دارند. خارج کردن ایمپلنت دندانی که با شکست مواجه شده است فرایندی کاملاً بی خطر و نسبتاً ساده است.

جلوگیری از شکست ایمپلنت های دندانی

/
عللی که منجر به شکست ایمپلنت دندانی شوند: عوامل باکتریایی، اکلوزال (عوامل مکانیکی)، و عوامل سیستمیک و روانی.شکست ایمپلنت دندانی باید با دقت تجزیه و تحلیل شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند تا علل آن شناسایی شوند