کاشت ایمپلنت دندانی

💢مراجعه کننده عزیز، خانمی ۵۱ ساله با مشکل بی دندانی در سمت راست بالای دهان و عدم توانایی و راحتی در غذا خوردن.

💢برای این بیمار عزیز ۲ واحد ایمپلنت و سه واحد روکش کار شد.

💢 بر اساس ابعاد و ارتفاع مناسب ایمپلنت کار شده، مشکل ایشان در غذا خوردن به طور کامل برطرف و حس دندان های طبیعی برای ایشان به ارمغان آورده شد.